Redakce

Redakční rada

Oldřich Matoušek, předseda (Praha), Petr Balek (Ústí nad Labem), Ondřej Fisher (Praha), Lenka Haburajová-Ilavská (Nitra), Jozsef Hajdu (Szeged), Zuzana Havrdová (Praha), Gerhard Igl (Kiel), Iva Jedličková (Hradec Králové), Michal Kaplánek (České Budějovice), Nicole Kerschen (Paříž), Kees Knipschner (Amsterdam), Marie Kocurová (Plzeň), Lucie Kozlová (České Budějovice), Istifan Maroon (Haifa), Ivo Možný (Brno), Ilona Pešatová (Liberec), Jiří Růžička (Praha), Miroslav Scheinost (Praha), Anna Schneiderová (Ostrava), Jitka Skopalová (Olomouc), Mark Small (Clemson), Vojtěch Tkáč (Nitra), Igor Tomeš (Praha), Soňa Vávrová (Zlín)

Výkonná redaktorka

Hana Pazlarová –  Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
(hana.pazlarova@ff.cuni.cz )

 

Úvod > Redakce