Aktuální číslo

2018 – Special Issue

ISSN: 2336-6664
101 stran

Editorial Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe (Eva Dragomirecká), p. 5-6 Akademické statě Přehled vybraných nástrojů na podporu pečujících v současné legislativní úpravě i v praktickém výkonu — limity a příležitosti (Andrea Dvořáková), p. 9-20 Needs of caregivers (Jiří Remr), p. 21-34 Psychoedukace pro rodinné pečující o seniora s demencí (Eva Dragomirecká, Anna […]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Časopis je indexovaný v SocIndexu EBSCO.

Fórum sociální práce vychází 2x ročně elektronicky.

Aktuální i archivní čísla jsou v elektronické verzi bezplatně ke stažení zde.

ISSN 2336-6664 (online)