Aktuální číslo

2018 (1)

ISSN: 2336-6664

Editorial Rekordmani přestanou zvyšovat svůj výkon, jakmile dosáhnou cíle (Pavla Kodymová a Pavel Hartl), p. 5-6 Oznámení — Odešel Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. p. 7 Vzpomínková pojednání Historie katedry ve vzpomínkách zakladatelů (Irena Tomešová a Pavla Kodymová), p. 11-21 Eliška Freiová (Irena Tomešová, Jiřina Šiklová, Zora Fídlerová), p. 22-25 Akademické statě Vysokoškolské vzdělávání v oboru […]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Časopis je indexovaný v SocIndexu EBSCO.

Fórum sociální práce vychází 2x ročně elektronicky.

Aktuální i archivní čísla jsou v elektronické verzi bezplatně ke stažení zde.

ISSN 2336-6664 (online)