Aktuální číslo

2017 (2)

ISSN: 2336-6664
113 stran

Editorial Otázky a otazníky (Eva Dragomirecká), p. 5-6 Akademické statě Zabezpečení na stáří: koncept rizik a strategií jejich eliminace (Pavol Frič — Petr Witz — Michaela Šmídová), p. 9-23 Kdy je legitimní vykonávat v sociální práci kontrolu (Radka Janebová), p. 24-38 Historický náhled na odborné praxe při studiu sociální práce na území ČR (Pavla Kodymová), […]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Časopis je indexovaný v SocIndexu EBSCO.

Fórum sociální práce vychází 2x ročně elektronicky.

Aktuální i archivní čísla jsou v elektronické verzi bezplatně ke stažení zde.

ISSN 2336-6664 (online)