Current issue

2021 (1)

ISSN: 2336-6664
166 pages

Editorial Léto s Fórem sociální práce: reflexe, analýzy, výzvy a ohlédnutí Jaroslava Šťastná, p. 5-6 Nekrolog za Jiřinu Šiklovou Irena Tomešová, p. 7-8 Akademické statě Reflexe přípravy na odchod z institucí dětských domovů do přirozeného sociálního prostředí mladými dospělými Petra Anna-Marie Blahová, p. 11-34 Gaming and Gambling Disorders among Elderly and Challengesfor Public Health Policy […]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Časopis je indexovaný v SocIndexu EBSCO.

Fórum sociální práce vychází 2x ročně elektronicky.

Aktuální i archivní čísla jsou v elektronické verzi bezplatně ke stažení zde.

ISSN 2336-6664 (online)