Current issue

2021 (2)

ISSN: 2336-6664
98 pages

Editorial Petr Vojtíšek, p. 5-6 Akademické statě Praxe oddělení sociálně právní ochrany dětí při řešení rodičovských sporů Kateřina Hejnová, p. 9-19 Stav profesionalizace sociální práce ve vybraných evropských zemích Tatiana Matulayová , Pavel Navrátil , Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, p. 35-51 Odborná sdělení Zpráva o konferenci Remedium Daniela Vodáčková, p. 41-48 Sociální práce teď a […]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Časopis je indexovaný v SocIndexu EBSCO.

Fórum sociální práce vychází 2x ročně elektronicky.

Aktuální i archivní čísla jsou v elektronické verzi bezplatně ke stažení zde.

ISSN 2336-6664 (online)