Current issue

2022 (2)

ISSN: 2336-6664
134 pages

Editorial Intenzivní a měnící se vztah společnosti a sociální práce Pavla Kodymová, p. 5-6 Akademické statě Social work epistemology in political contexts — historical reflections and future perspectives Walter Lorenz, p. 9-20 Case management jako podpora seniorů, jeho identita a místo v systému Katarína Sedlárová, p. 21-33 Význam identifikácie výchovných štýlov v sociálnej práci a […]

Fórum sociální práce (2010-2022) byl recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Časopis je indexovaný v SocIndexu EBSCO.

Fórum sociální práce vycházelo 2x ročně elektronicky.

Archivní čísla jsou v elektronické verzi bezplatně ke stažení zde.

ISSN 2336-6664 (online)