Current issue

2019 (2)

ISSN: 2336-6664
119 pages

Editorial Když podzim přichází Jana Hulmáková, p. 5-5 Akademické statě Duševní hygiena sociálního pracovníka a její podpora ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů jako zásadní činitelé kvalitní praxe Michal Kaczor, p. 9-27 Ideál profesionalizace v sociální práci Oldřich Matoušek – Pavel Navrátil – Tatiana Matulayová, p. 28-39 Sebevražednost seniorů Olga Havránková, p. 40-51 Odborná sdělení Odcházení mladých dospělých z […]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Časopis je indexovaný v SocIndexu EBSCO.

Fórum sociální práce vychází 2x ročně elektronicky.

Aktuální i archivní čísla jsou v elektronické verzi bezplatně ke stažení zde.

ISSN 2336-6664 (online)