Current issue

2020 (2)

ISSN: 2336-6664
110 pages

Editorial Co přinášejí letošní barvy podzimu? Nikdy snad nebyly tolik zářivé… Kateřina Šámalová, p. 5-6 Akademické statě Analýza měřicích nástrojů mapujících zátěž formálních pečovatelů Lenka Holasová, p. 9-19 Prvotní reflexe dopadu epidemie koronaviru na sociální služby v ČR Pavel Kliment, Lenka Nádvorníková, p. 20-28 Kritická analýza vybraných ekosociálnych diskurzných fragmentov v riešení sociálnych problémov na […]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Časopis je indexovaný v SocIndexu EBSCO.

Fórum sociální práce vychází 2x ročně elektronicky.

Aktuální i archivní čísla jsou v elektronické verzi bezplatně ke stažení zde.

ISSN 2336-6664 (online)