Editorial Board

Editorial Board consists of prominent Czech and foreign experts on social work and related fields.

Head of Editorial Board:

Kateřina Šámalová (Praha)

Editorial Board:

Kateřina Cidlinská (Praha), Eva Dragomirecká (Praha), Daniel Hanuš (Praha), Olga
Havránková (Praha), Pavla Kodymová (Praha), Tatiana Matulayová (Praha), Hana
Pazlarová (Praha), Jaroslava Šťastná (Praha), Zuzana Truhlářová (Praha), Petr Vojtíšek (Praha),

Peter Brnula (Ústí nad Labem), Ondřej Fischer (Praha), Lenka Haburajová (Zlín), Hana Janečková
(Praha), Kristýna Koldinská (Praha), Martin Korych (Liberec), Alois Křišťan (Praha), Eva Křížová
(Praha), Matěj Lejsal (Praha), Ladislav Průša (Praha), Katarina Sedlárová (Praha), Miroslav
Scheinost (Praha), David Urban (Jihlava), Soňa Vávrová (Zlín), Petr Víšek (Praha), Daniela
Vodáčková (Praha), Josef Vošmik (Praha), Petr Wija (Praha), Melanie Zajacová (Praha)

 Assistent Editor:

Veronika Matúšová

Úvod > Editorial Board