Editorial Board

Editorial Board consists of prominent Czech and foreign experts on social work and related fields.

Head of Editorial Board:

Kateřina Šámalová (Praha)

Editorial Board:

Eva Dragomirecká (Praha), Olga Havránková (Praha), Pavla Kodymová (Praha), Jana Hulmáková (Praha), Hana Pazlarová (Praha), Jaroslava Šťastná (Praha), Petr Vojtíšek (Praha), Peter Brnula (Ústí nad Labem), Ondřej Fischer (Praha), Lenka Haburajová (Zlín), Hana Janečková (Praha), Kristýna Koldinská (Praha), Martin Korych (Liberec), Alois Křišťan (Praha), Eva Křížová (Praha), Matěj Lejsal (Praha), Ladislav Průša (Praha), Katarina Sedlárová (Praha), Miroslav Scheinost (Praha), Zuzana Truhlářová (Hradec Králové), David Urban (Jihlava), Soňa Vávrová (Zlín), Petr Víšek (Praha), Daniela Vodáčková (Praha), Josef Vošmik (Praha), Petr Wija (Praha), Melanie Zajacová (Praha).

 Assistent Editor:

Veronika Froňková Aresta

Úvod > Editorial Board