2015 (1)

Issued: 11 / 2015
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
86 pages
Editorial
Elektronické Fórum sociální práce
(Hana Pazlarová), p. 5
Akademické statě
Postoje študentov sociálnej práce k potrebnosti a významu humanitárnej práce sociálnych pracovníkov v rozvojových krajinách
(Dana Rosová, Lucia Vojtáneková), p. 9-20
Z historie sociální práce
Alice Solomon
(Pavla Kodymová) p. 23-31
Metodická a jiná sdělení
Transitive Behavioral System
(Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová), p. 35-39
Od vedení k doprovázení. Na cestě k novému paradigmatu
(Michal Kaplánek), p. 40-45
Celoživotné vzdelávanie jako nástroj k efektívnemu riešeniu sociálnych problémov Rómov
(Lenka Haburajová Ilavská), p.  46-52
Studentské práce
Příčiny umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s přihlédnutím k problematice zařízení Fondu ohrožených dětí
(Veronika Froňková), p. 55-62
Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů
(Gabriela Bartesová), p. 63-72
Recenze
Jan Sokol: Etika, život, instituce: pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad, 2014.
(Josef Vošmik), p. 75-77
Úvod > Vydání > 2015 (1)