2015 (2)

Issued: 04 / 2016
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
94 pages
Editorial
Inspirace z etnologie
(Oldřich Matoušek), p. 5-6
Akademické statě
Absolventi Katedry sociální práce FF UK z let 2006–2013. Výsledky dotazníkového šetření
(Eva Dragomirecká, Veronika Bílá, Pavla Tuháčková)
p.  9-26
Sociální práce na venkově jako chybějící součást české praxe sociální práce
(Pavla Kodymová), p. 27-38
Z historie sociální práce
Terénní sociální práce v péči o seniory v době normalizace
(Pavla Kodymová), p. 41-49
Metodická a jiná sdělení
Proměny obsahu sociální práce a náročnosti profese sociálních pracovníků
(Igor Tomeš), p.  53-65
Interpretační schémata domácího násilí
(Oldřich Matoušek), p. 66-70
Studentské práce
Specifika individuálního plánování sociálních služeb s osobami se syndromem demence
(Klára Krybusová), p. 73-83
Aktuality
Životné dielo Jozefa Kredátusa
(Anna Jašková, Beáta Balogová), p. 87-89
Recenze
Beáta Balogová: Slovo a čin Jozefa Kredátusa
(Veronika Kmetóny Gazdová), p. 93-94
Úvod > Vydání > 2015 (2)