2017 (1)

Issued: 09 / 2017
Publisher: Faculty of Arts Press, Charles University
ISSN: 2336-6664
80 pages
Editorial
Fórum sociální práce jako pomocník kultivace profese
(Kateřina Šámalová), p. 5-8
Akademické statě
Angažovanost seniorů ve společnosti z pohledu teorie sociálního kapitálu
(Lenka Bočková), 9-25
Metodická a jiná sdělení
Koordináty vzdělávání sociálních pracovníků
(Oldřich Matoušek), 29-38
Návrh systému vzdělávání pracovníků OSPOD
(Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová), p. 39-58
Studentské práce
Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů
(Gabriela Bartesová), p. 61-70
Recenze
Tománek, Pavol. Manželstvo a rodina v medzináboženskom dialógu. Brno : Tribun EU, 2016.
(Pavel Procházka), p. 73-74
Aktuality
Životní jubileum Oldřicha Matouška
p. 77
Úvod > Vydání > 2017 (1)