2017 (2)

Issued: 12 / 2017
Publisher: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6664
113 pages
Editorial
Otázky a otazníky
(Eva Dragomirecká), p. 5-6
Akademické statě
Zabezpečení na stáří: koncept rizik a strategií jejich eliminace
(Pavol Frič — Petr Witz — Michaela Šmídová), p. 9-23
Kdy je legitimní vykonávat v sociální práci kontrolu
(Radka Janebová), p. 24-38
Historický náhled na odborné praxe při studiu sociální práce na území ČR
(Pavla Kodymová), p. 39-51
Odborná sdělení
Sociální pracovnice Luisa Fischerová
(Pavla Kodymová), p.  55-59
Inovace výuky v oboru sociální práce na Katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK
(Jaroslava Šťastná — Eva Křížová), p. 60-63
Zdravotní sebepéče
(Eva Křížová), p. 64-74
Principy fungování multidisciplinárního týmu v pobytové sociální službě — zkušenosti z domova pro seniory Sue Ryder
(Matěj Lejsal — Karolína Hrdá), p. 75-80
Deinstitucionalizace: domácí péče vs. ústavy?
(Igor Tomeš — Marcela Malá), p. 81-85
Pregraduální vzdělávání v sociální práci v ČR — možné otazníky
(Zuzana Truhlářová — Alena Vosečková), p. 86-90
Recenze
Ženy bez domova
(Daniela Vodáčková), p. 93-94
Studentské práce
Rozbor zkušeností s pastorační péčí v nemocnicích
(Dana Lauerová), p. 97-104
Sociální podnikání jako příležitost pro uplatnění starších osob na trhu práce
(Lenka Holasová), p. 105-113
Pokyny pro autory.
p. 114-115
Úvod > Vydání > 2017 (2)