2018 (1)

Issued: 06 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
Editorial
Rekordmani přestanou zvyšovat svůj výkon, jakmile dosáhnou cíle
(Pavla Kodymová a Pavel Hartl), p. 5-6
Oznámení — Odešel Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
p. 7
Vzpomínková pojednání
Historie katedry ve vzpomínkách zakladatelů
(Irena Tomešová a Pavla Kodymová), p. 11-21
Eliška Freiová
(Irena Tomešová, Jiřina Šiklová, Zora Fídlerová), p. 22-25
Akademické statě
Vysokoškolské vzdělávání v oboru sociální práce s akcentem na dobu normalizace
(Pavla Kodymová), p. 29-36
Edukácia v sociálnej práci od jej počiatkov po súčasnosť na území dnešného Slovenska
(Peter Brnula), p. 37-46
Historie vzdělávací instituce vyšší odborné školy — Jahodovky
(Monika Havlíčková, Milan Johanis, Marie Vrtišková)
p. 47-60
Odborná sdělení
Rozvoj a podpora celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků optikou profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách
(Andrea Tajanovská), p. 63-70
Čím se lze inspirovat z vlastní minulosti
(Radek Suda), p. 71-76
Reflexe procesu příprav profesního zákona
(Petr Antoni), p. 77-78
Kdy a proč se v české sociální práci objevili sociální kurátoři?
(Petr Antoni), p. 79-86
Posunula se společnost v náhledu na řešení bezdomovectví?
(Pavel Pěnkava), p. 87-94
Domácí násilí bez domova
(Pavla Kodymová, Ivana Davidová), p. 95-103
Historická analýza vývoja sociálnej práce v školskom prostredí
(Veronika Vasiľová, Soňa Lovašová), p. 104-110
Studentské práce
Sociální péče v městě Ústí nad Labem o děti a mládež ve věku 0–18 let v době první republiky
(Hana Hokrová), p. 113-128
Historie sociální práce/péče na Královéhradecku v období let 1870–1918
(Simona Klofátová), p. 129-144
Vývoj pobytových sociálních služeb pro seniory v Klatovech a okolí od roku 1918 do současnosti
(Hana Přerostová), p. 145-160
Úvod > Vydání > 2018 (1)