2018 (2)

Issued: 10 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
122 pages
Editorial
Barvy podzimu
(Olga Havránková), p. 5
Akademické statě
Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filozofického vzdělávání pro sociální práci
(Ondřej Fischer, Ladislav Heryán, Petr Jandejsek, Zdenko Š Širka), p. 9-24
Prežívanie osamelosti ako prediktor rizikového správania adolescentov
(Vladimír Lichner), p. 25-39
Social work and the search for meaning under conditions of modernity
(Lorenz Walter), p. 40-48
Odborná sdělení
Animace jako model komunitní práce
(Anna Dudová), p. 51-55
Profound labour: world view communication in social work
(André Mulder), p. 56-66
Dostatečně dobré rodičovství
(Oldřich Matoušek), p. 67-71
Právo na dostupnost sociálních služeb
(Miriam Rozehnalová), p. 72-74
Azylové domy pro matky s dětmi v České republice a potřeby cílové skupiny, které naplňují
(Veronika Froňková), p. 75-81
Researching Psychiatric Reform in the Czech Republic as a Fulbright Faculty Scholar
(Christopher G. Hudson), p. 82-83
Zooterapie v profesionální sociální práci
(Kateřina Thelenová), p. 84-88
Mezinárodní křižovatky sociální práce
(Eva Křížová), p. 89-92
Rozhovor
Rad Bandit
(Daniela Vodáčková), p. 95-105
Recenze
Sociální právo EU
(Petr Vojtíšek), p. 109-110
Studentská práce
Multidisciplinární týmy v oblasti péče o duševně nemocné
(Monika Dudová), p. 113-120
Pokyny pro autory
p. 121-122

 

Úvod > Vydání > 2018 (2)