2018 – Special Issue

Issued: 11 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
101 pages
Editorial
Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe
(Eva Dragomirecká), p. 5-6
Akademické statě
Přehled vybraných nástrojů na podporu pečujících v současné legislativní úpravě i v praktickém výkonu — limity a příležitosti
(Andrea Dvořáková), p. 9-20
Needs of caregivers
(Jiří Remr), p. 21-34
Psychoedukace pro rodinné pečující o seniora s demencí
(Eva Dragomirecká, Anna Kvirencová, Hana Janečková),
p. 35-48
Interkulturní srovnání přístupů v péči o člověka s demencí
(Eva Jarolímová, Eliška Broučková, Iva Holmerová),
p. 49-55
Odborná sdělení
Sociálně intervenční projekty zaměřené na ovlivnění aktuální situace rodinných pečujících a podporu rodinných pečujících v komunitě
(Hana Janečková, Eva Dragomirecká), p. 58-77
Studentské práce
Rodinná péče o seniora z pohledu rodinných pečujících
(Anna Mikanová), p. 81-88
Specifické potřeby neformálních pečujících o seniora s demencí v Praze
(Terezie Šmídová), p. 89-99
Pokyny pro autory
p. 100-101

 

Úvod > Vydání > 2018 – Special Issue