2021 (1)

Issued: 08 / 2021
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
166 pages
Editorial
Léto s Fórem sociální práce: reflexe, analýzy, výzvy a ohlédnutí
Jaroslava Šťastná, p. 5-6
Nekrolog za Jiřinu Šiklovou
Irena Tomešová, p. 7-8
Akademické statě
Reflexe přípravy na odchod z institucí dětských domovů do přirozeného sociálního prostředí mladými dospělými
Petra Anna-Marie Blahová, p. 11-34
Gaming and Gambling Disorders among Elderly and Challengesfor Public Health Policy and Social Work
Miroslava Tokovská, Michal Kozubík, Andrea Seberini, Hans-Jørgen Wallin Weihe, p. 35-51
Aplikační příležitosti metody Social Return on Investment v sociální práci v ČR
Ondřej Rajmon, Petr Vojtíšek, p. 52-60
Pozitivní diskriminace — oxymorón, anebo legitimní termín? Pokus o rehabilitaci pojmového konceptu
Josef Vošmik, p. 61-86
Odborná sdělení
Rodinné konference jako způsob práce s rodinou
Petra Pfaurová, p. 89-92
Aktuální oborové výzvy v českém prostředí
Oldřich Matoušek, p. 93-95
Nové vydání zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech na téma: Gender a sociální práce
Marie Mrvová, p. 96-97
Mimořádná rubrika
Paliativní péče znamená hluboký respekt k vzájemné spolupráci Rozhovor s MUDr. Lucií Hrdličkovou o vzniku a rozvoji
dětského paliativního týmu ve FN Motol
Daniela Vodáčková, p. 101-113
Studentské práce
Role sociálního pracovníka při zaměstnávání (nejen) osob se zdravotním postižením
Petra Kýhosová, p. 117-120
Recenze
Havránková Olga: Sebevražednost seniorů
Tereza Hartošová, p. 123
Úvod > Vydání > 2021 (1)