2020 (2)

Vydáno: 11 / 2020
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
110 stran
Editorial
Co přinášejí letošní barvy podzimu? Nikdy snad nebyly tolik zářivé…
Kateřina Šámalová, p. 5-6
Akademické statě
Analýza měřicích nástrojů mapujících zátěž formálních pečovatelů
Lenka Holasová, p. 9-19
Prvotní reflexe dopadu epidemie koronaviru na sociální služby v ČR
Pavel Kliment, Lenka Nádvorníková, p. 20-28
Kritická analýza vybraných ekosociálnych diskurzných fragmentov v riešení sociálnych problémov na príklade prvej fázy pandémie SARS-CoV-2 v Slovenskej republike
Peter Jusko, p. 29-44
Odborná sdělení
XVII. Hradecké dny sociální práce: Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize
Lucie Smutková, p. 47-49
Místo genderové senzitivity a nestereotypnosti ve výuce sociální práce na českých vysokých školách
Josef Vošmik, p. 50-61
Rozhovor
Paliativní péče znamená hluboký respekt k vzájemné spolupráci Rozhovor s MUDr. Lucií Hrdličkovou o vzniku a rozvoji
dětského paliativního týmu ve FN Motol
Daniela Vodáčková, p. 65-76
Studentské práce
Specifika práce s dlouhodobými klienty na lince důvěry Senior telefon
Aneta Mundok Nitschová, p. 79-93
Dostatečně dobré rodičovství v České republice a Norsku
Kateřina Roučová, p. 94-101
Recenze
Camille Paglia. Svobodné ženy, svobodní muži. Eseje o pohlaví, genderu a feminismu
Jaroslava Šťastná, p. 105-106
Úvod > Vydání > 2020 (2)