2021 (2)

Vydáno: 12 / 2021
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
98 stran
Editorial
Petr Vojtíšek, p. 5-6
Akademické statě
Praxe oddělení sociálně právní ochrany dětí při řešení rodičovských sporů
Kateřina Hejnová, p. 9-19
Stav profesionalizace sociální práce ve vybraných evropských zemích
Tatiana Matulayová , Pavel Navrátil , Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, p. 35-51
Odborná sdělení
Zpráva o konferenci Remedium
Daniela Vodáčková, p. 41-48
Sociální práce teď a tady
Monika Havlíčková, p. 49-50
Hradecké dny sociální práce 2021: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci
Jakub Majzel, p. 51-53
Historie obecná i osobní, proč je její znalost pro sociální pracovníky potřebná?
Hana Mudrová, p. 54-57
Informace z konference Soudní sociální práce a soudní sociální pracovníci
Daniel Hanuš, p. 58-59
Studentské práce
Škola zotavenia a jej význam pre ľudí s duševným ochorením
Lea Martoňáková, p. 63-67
Spolupráce nízkoprahových zařízení pro děti a mládež s orgány sociálně-právní ochrany dětí
Václav Samuel Sládek, p. 117-120
Recenze
Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.): Sociální správa. Organizace a řízení sociálních systémů
Lucie Smutková, p. 81-82
Rozhovor
Od traumatu k životu, rozhovor se Zuzanou Čepelíkovou
Daniela Vodáčková, p. 85-94
Úvod > Vydání > 2021 (2)