2022 (2)

Vydáno: 01 / 2023
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
134 stran
Editorial
Intenzivní a měnící se vztah společnosti a sociální práce
Pavla Kodymová, p. 5-6
Akademické statě
Social work epistemology in political contexts — historical reflections and future perspectives
Walter Lorenz, p. 9-20
Case management jako podpora seniorů, jeho identita a místo v systému
Katarína Sedlárová, p. 21-33
Význam identifikácie výchovných štýlov v sociálnej práci a ich súvislosť s osamelosťou adolescentov
Soňa Lovašová, Ladislav Lovaš, Nikola Dzimková, p. 34-47
Program podpory rodičovských dovedností: Výsledky, reflexe a výzvy sociální práce s rodiči ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
Marek Pour, Martina Koutná, Egle Havrdová, p. 48-61
‘This illness affects not only me’: Contending with Fibromyalgia
Miriam Levinger, Zehavit Shpitzer, Rada Jihleb, p. 62-74
Odborná sdělení
Chudoba je v Rakousku žhavý problém
Eva Křížová, p. 77-83
Sociální pracovník obětí šikany čili mobbingu a bossingu na pracovišti
Hana Pavezková, p. 84-93
Legitimizace konceptu krizového řízení v sociálních službách
Pavel Kliment, Kateřina Thelenová, p. 94-99
Rozhovor
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání v sociální práci
Tatiana Matulayová, p. 103-106
Studentské práce
Hranice ve vztahu mezi pracovníky a klienty v domově pro seniory
Tereza Čechová, p. 109-121
Komparativní analýza systémů sociálního bydlení čtyř zemí Evropské unie
Karolína Dvořáková, p. 122-131
Úvod > Vydání > 2022 (2)