O časopisu

Fórum sociální práce (2014-2022) byl recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřoval na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Redakčním zázemím časopisu byla Katedra sociální práce FF UK, která vznikla jako jedna z prvních kateder tohoto typu v ČR v roce 1992. Časopis vydávala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy od roku 2010 do roku 2022. Časopis vycházel 2x ročně.

Od roku 2015 do roku 2022 vycházel v režimu Open access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

ISSN 2336-6664 (Online)

Úvod > O časopisu