2015 (2)

Vydáno: 01 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
94 stran

Editorial

Inspirace z etnologie (Oldřich Matoušek), p. 5

Akademické statě

Absolventi Katedry sociální práce FF UK z let 2006–2013. Výsledky dotazníkového šetření (Eva Dragomirecká, Veronika Bílá, Pavla Tuháčková), p.  9

Sociální práce na venkově jako chybějící součást české praxe sociální práce (Pavla Kodymová), p. 27

Z historie sociální práce

Terénní sociální práce v péči o seniory v době normalizace (Pavla Kodymová), p. 41

Metodická a jiná sdělení

Proměny obsahu sociální práce a náročnosti profese sociálních pracovníků (Igor Tomeš), p.  53

Interpretační schémata domácího násilí (Oldřich Matoušek), p. 66

Studentské práce

Specifika individuálního plánování sociálních služeb s osobami se syndromem demence (Klára Krybusová), p. 73

Aktuality

Životné dielo Jozefa Kredátusa (Anna Jašková, Beáta Balogová), p. 87

Recenze

Beáta Balogová: Slovo a čin Jozefa Kredátusa (Veronika Kmetóny Gazdová), p. 93

 

Úvod > Vydání > 2015 (2)