Pro autory

Aktualizované pokyny pro autory a průběh recenzního řízení

Ke stažení (doc)

Věnujte prosím pozornost zejména změnám v úpravě citací. Pokud váš text obsahuje tabulky, grafy, obrázky apod., doporučuji pročíst materiál Vydavatelství FF UK Pokyny pro autory a redaktory, který obsahuje požadavky na kvalitu dodávaných podkladů. Tyto požadavky jsou závazné pro všechny publikace FF UK.

Ilustrační příklady standardních licenčních smluv: 
​​Typ smlouvy

Česká verze Anglická verze
​Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
  lic_nezam_bezupl_v10_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v10_EN.docx
​​Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
lic_nezam_upl_v10_CZ.docx lic_nezam_upl_v10_EN.docx
Úvod > Pro autory