2014 (2)

Issued: 10 / 2015

Editorial
Ideologie a kritická reflexe
(Oldřich Matoušek), p. 5
Akademické statě
Sociálna opora, vybrané komponenty sebaobrazu a zmysel života bezdomovcov
(Dana Rosová, Oľga Orosová, Eva Žiaková), p. 9
Zmysel života mladých nezamestnaných — pilotná štúdia
(Soňa Lovašová), p. 20
Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie
(Dana Rosová), p. 33
Možnosti a limity systémových změn sociálních služeb a sociální práce v kontextu nastavení integrované sociálně-zdravotní péče.
(Radek Suda, Pavla Kodymová), p. 42
Diskuze a polemiky
Kudy, sociální ekonomiko, kráčíš v Česku?
(Jaroslava Šťastná), p. 65
Širší možnosti porozumění sociálnímu podnikání
(Naďa Johanisová), p.  67
Nástup mladých sociálních podnikatelů
(Tereza Klenorová), p. 70
Přijímání koncepce sociální ekonomiky a sociálního podnikání v českém prostředí
(Marie Dohnalová), p. 73
Z historie sociální práce
Ohlédnutí za počátky sociálního zabezpečení
(Melanie Zajacová), p. 77
Metodická a jiná sdělení
Možnosti pracovníků OSPOD ovlivnit průběh rozvodového řízení
(Oldřich Matoušek), p.  84
Probace a domácí násilí na jedincích se zdravotním postižením
(Pavla Kodymová, Peter Vlčko), p.  88
Studentské práce
Možnosti podpory a terapie rodinného systému u rodin s domácím násilím
(Tereza Simonová), p. 97
Aktuality
Medzinárodna vedecká konferencia v Rzeszówe, Poľsku.
(Dana Rosová), p. 111
Úvod > Vydání > 2014 (2)