2019 (2)

Vydáno: 12 / 2019
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
119 stran
Editorial
Když podzim přichází
Jana Hulmáková, p. 5-5
Akademické statě
Duševní hygiena sociálního pracovníka a její podpora ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů jako zásadní činitelé kvalitní praxe
Michal Kaczor, p. 9-27
Ideál profesionalizace v sociální práci
Oldřich Matoušek – Pavel Navrátil – Tatiana Matulayová, p. 28-39
Sebevražednost seniorů
Olga Havránková, p. 40-51
Odborná sdělení
Odcházení mladých dospělých z ústavní péče
Oldřich Matoušek, p. 55-57
Sociální pracovník v souladu s platnou legislativou aneb Odbornost sociálních pracovníků jako nutnost ve všech resortech
Hana Pavezková – Machaela Límová, p. 58-60
Problematika zdravotných rizik imigrantov v sociálnej práci
Jana Plavnická – Dušan Šlosár, p. 61-68
Genderové aspekty ústavní a ochranné výchovy — jeden z chybějících dílů mozaiky
Josef Vošmik, p. 69-77
Podpora rozvoje osobní identity v procesu zotavování z duševního onemocnění: Možnosti narativní praxe
Lenka Strouhalová, p. 78-84
Proč ne sociografická metoda?
Eva Křížová, p. 85-88
Studentské práce
Potřeba krizové intervence u neformálně pečujících
Anna Hašplová, p. 91-105
Přechodná pěstounská péče o děti s poruchou attachmantu — její možnosti a limity
Tereza Hubáčková, p. 106-116
Pokyny pro autory
p. 117-119
Úvod > Vydání > 2019 (2)