Redakce

Redakci časopisu tvoří přední čeští i zahraniční odborníci v sociální práci a příbuzných oborech. Jsou zástupci vzdělavatelů i odborné praxe.

Členové redakční rady:

Předsedkyně redakční rady:

Kateřina Šámalová (Praha)

Interní členové katedry sociální práce FF UK: cvcv

Kateřina Cidlinská (Praha), Eva Dragomirecká (Praha), Daniel Hanuš (Praha), Olga
Havránková (Praha), Pavla Kodymová (Praha), Tatiana Matulayová (Praha), Hana
Pazlarová (Praha), Jaroslava Šťastná (Praha), Zuzana Truhlářová (Praha), Petr Vojtíšek (Praha)

Externí členové:

Peter Brnula (Ústí nad Labem), Ondřej Fischer (Praha), Lenka Haburajová (Zlín), Hana Janečková
(Praha), Kristýna Koldinská (Praha), Martin Korych (Liberec), Alois Křišťan (Praha), Eva Křížová
(Praha), Matěj Lejsal (Praha), Ladislav Průša (Praha), Katarina Sedlárová (Praha), Miroslav
Scheinost (Praha), David Urban (Jihlava), Soňa Vávrová (Zlín), Petr Víšek (Praha), Daniela
Vodáčková (Praha), Josef Vošmik (Praha), Petr Wija (Praha), Melanie Zajacová (Praha)

 Pomocná redaktorka:

Veronika Matúšová

 

Úvod > Redakce