Current issue

2017 (1)

ISSN: 2336-6664
80 pages

Editorial Fórum sociální práce jako pomocník kultivace profese (Kateřina Šámalová), p. 5-8 Akademické statě Angažovanost seniorů ve společnosti z pohledu teorie sociálního kapitálu (Lenka Bočková), 9-25 Metodická a jiná sdělení Koordináty vzdělávání sociálních pracovníků (Oldřich Matoušek), 29-38 Návrh systému vzdělávání pracovníků OSPOD (Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová), p. 39-58 Studentské práce Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů […]