2020 (1)

Issued: 07 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
122 pages
Editorial
Zatěžkávací zkouška
Pavla Kodymová, p. 5
Akademické statě
Příspěvek ke strategiím zavádění supervize do nového prostředí
Jana Majzlíková, Zuzana Havrdová, p. 9-23
Přehled pracovních činností sociálních pracovníků jako podklad pro formulování žádoucích výsledků učení
Oldřich Matoušek – Tatiana Matulayová, p. 24-37
Odborná sdělení
Image of Physical Disability in Social Work Articles
Zuzana Černá, p. 41-53
Popisy pracovních pozic v sociální práci — předběžné hodnocení
Oldřich Matoušek – Tatiana Matulayová, p. 54-59
Charakteristiky současné rodiny očima „praktikujících katolíků“
Josef Mendel, p. 60-74
Směřování k bezpředsudečnosti. Zpráva o odborné akci u příležitosti zahájení nového školního roku 2019/2020
Daniela Vodáčková, p. 75-77
Rozhovor
Autismus — jev nesystémový
Daniela Vodáčková, p. 81-100
Recenze
Život bez domova
Eva Dragomirecká, p. 103-104
Studentské práce
Sexuální asistence u osob se zdravotním postižením
Michaela Kolářová, p. 107-108
Odborná praxe v terciárním vzdělávání sociálních pracovníků v České republice
Kateřina Vejnerová, p. 109-119
Úvod > Vydání > 2020 (1)