2022 (1)

Vydáno: 08 / 2022
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
106 stran
Editorial
Kateřina Cidlinská, p. 5-6
Akademické statě
Sociální služba osobní asistence a problémové oblasti z pohledu informační a metodické podpory při poskytování služby v době pandemie Covid-19
Ivana Havránková, Zuzana Truhlářová, Pavel Zikl, Petra Bendová, Adéla Mojžíšová, Radka Prázdná, Aneta Marková, Michal Nesládek, p. 9-22
Humanistická etika Ericha Fromma a její inspirace pro kritickou sociální práci
Radka Janebová, Daniel Štěpánek, p. 23-41
Dve optiky nazerania na ageizmus v slovenskej spoločnosti
Jana Levická, Zuzana Strculová, p. 42-55
Povaha násilia a voľba stratégií žien na prevenciu, zmiernenie a zastavenie násilia v párových vzťahoch
Silvia Morávková, Petra Balážiová, p. 56-66
Odborná sdělení
Bezdomovectví žen
Denisa Částková, Denisa Sadová, Lucie Vlachová, p. 69-74
Informace ze IV. ročníku soukromoprávní doktorandské konference Civilistické pábení 2022
Daniel Hanuš, p. 75-76
Konzultanti z praxe — Hledáme cesty jak našimi příběhy otevírat nové perspektivy, bořit mýty a předsudky a předávat své zkušenosti
Evžen Vojkůvka, Robin Štoček, Emil Kraus, Markéta Čtvrtečková, p. 77-80
Rozhovor
Od sociální práce do krajské politiky, rozhovor s Robertem Pisárem, radním Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí
Petr Vojtíšek, p. 83-88
Recenze
Ivo Telec: Kontroverze práva, zdraví a rodiny
Daniel Hanuš, p. 91-92
Studentské práce
Zajišťování personální stability v domovech pro seniory
Jakub Skalický, p. 95-102
Úvod > Vydání > 2022 (1)