2021 (Special Issue)

Vydáno: 06 / 2021
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6664
84 stran
Editorial
„Kontexty transformace sociální a zdravotní péče“ — speciální číslo
Eva Dragomirecká, p. 5-6
Akademické statě
„Začínají žít.“ Převýchova romských dětí jako socialistická kolonizace
Jan Randák, p. 9-22
Provinilá mládež — trest nebo výchova a péče?
Pavla Kodymová, p. 22-36
Historické souvislosti současné reformy péče o duševní zdraví v České republice
Jakub Střelec, p. 37-47
Odborná sdělení
Využití metody case managementu při řešení nepříznivé životní situace seniorů
Jaroslava Šibravová, Lenka Josková, Lenka Holasová, p. 51-57
Stárnutí v době pandemie
Eva Dragomirecká, p. 58-61
Zpráva z konference Aktuální výzvy paliativní péče 2020
Lenka Holasová, p. 62-65
Rozhovor
Principy a metody sociální práce s osobami v rané fázi psychotického onemocnění: rozhovor se sociálními pracovnicemi ze specializovaného multidisciplinárního týmu
Ondřej Krupčík, Marie Kuklová, p. 69-75
Recenze
Pandemie sto let poté: pozoruhodné dílo Haralda Salfellnera
Eva Dragomirecká, p. 79-81
Úvod > Vydání > 2021 (Special Issue)